TRAINERSWERK

Gedragsacteur

Gedragsacteur

Leren door te spelen!

Gedrag veranderen is het meest uitdagende waar een mens voor kan staan. En aangezien verandering de enige constante in je leven is zal je er iets mee moeten…

Of niet…dat kan ook natuurlijk.

Maar als je binnen een organisatie werkt dan zal er op een gegeven moment een beroep gedaan kunnen worden op jouw capaciteit om nieuwe vaardigheden aan te leren.

En vaak voldoet dan het louter en alleen aannemen en leren van theorieën niet meer.

Het werkelijk ervaren van het effect van jouw gedrag op de ander doe je het beste door het nabootsen van de werkelijkheid.

En dat kan je doen met een gedragsacteur. Er wordt uiteraard een situatie nagespeeld maar toch gebeurt er al snel iets wonderlijks. Namelijk dat jouw gedrag in samenspel met de acteur de werkelijkheid tot op bijna 100% nadert.

Het leereffect door onder andere de zuivere feedback van de acteur en het onmiddellijk opnieuw kunnen toepassen van het geleerde zijn daarmee van onschatbare waarde.

Lilian heeft als gedragsacteur een lange staat van dienst en zal haar talent op dit gebied daar waar gewenst altijd in kunnen zetten. Daarbij houdt zij altijd in de gaten dat de setting voor jou als deelnemer veilig en vertrouwd is, want dan pas ga je uit je comfortzone stappen en het grote avontuur aan dat ‘verandering en groeien’ heet!

Het hoogste doel is niet het applaus maar het verhogen van het bewustzijnsniveau van iedere deelnemer dus ook dat van jou.

Dit wil ik!